Close
Expeditor*
Email*
Cod antispam*
(Tastati codul de mai jos)

Clinicile si Laboratoarele Sf. Maria - Bucuresti Clinicile si Laboratoarele Sf. Maria - Bucuresti
021 302 9434
Program call center8-20 Luni - Vineri
VeridiaOnline

Înscriere newsletter

Nume:

Prenume:

E-mail:

Sunt de acord să primesc informaţii de la Veridia.

Centrul Medical Matei Basarab SRL, în calitate de operatori de date cu caracter personal, asigură și respectă prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date. Au fost dispuse masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiază de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau ştergere a datelor, restricţionare a prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, pacientul se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la următoarea adresă de email: office@veridiamed.ro.

Contul meu Pacienţi Rezultate Analize Parteneri
 1. LABORATOR - Analize decontate

Analize decontate

Veridia se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) pentru analizele de laborator prescrise pe formulare specifice de catre medicul de familie sau medicul specialist. Aceste analize decontate se efectueaza in limita plafonului alocat laboratorului nostru.

Hematologie

 1. Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)

 2. Numărătoare reticulocite
 3. Examen citologic al frotiului sanguin *3)
 4. VSH *1)
 5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
 6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)
 7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
 8. Timp Quick si INR *1) (International Normalised Ratio)
 9. APTT
 10. Fibrinogenemie *1)

Biochimie - serică şi urinară

 1. Proteine totale serice*1) 
 2. Electroforeza proteinelor serice*1) 
 3. Feritină serică 
 4. Uree serică*1) 
 5. Acid uric seric*1) 
 6. Creatinină serică*1), **) 
 7. Bilirubină totală*1) 
 8. Bilirubină directă*1) 
 9. Glicemie*1) 
 10. Colesterol seric total*1) 
 11. HDL colesterol*1) 
 12. LDL colesterol*1) 
 13. Trigliceride serice*1) 
 14. TGP*1) 
 15. TGO*1) 
 16. Creatinkinaza CK 
 17. Gama GT 
 18. Fosfatază alcalină*1) 
 19. Sodiu seric*1) 
 20. Potasiu seric*1) 
 21. Calciu seric total*1) 
 22. Calciu ionic seric*1) 
 23. Magneziemie*1) 
 24. Sideremie*1) 
 25. Fosfor (fosfat seric) 
 26. Examen complet de urină (sumar + sediment)*1) 
 27. Dozare proteine urinare*1) 
 28. Microalbuminuria (albumină urinară)*8) 
 29. Dozare glucoză urinară*1) 
 30. Creatinină urinară*8)

Imunologie

 

 1. TSH*1) 
 2. FT4*1) 
 3. Parathormonul seric (PTH) 
 4. Hormonul foliculinostimulant FSH 
 5. Hormonul luteinizant (LH) 
 6. Cortizol 
 7. Testosteron 
 8. Estradiol 
 9. Progesteron 
 10. Prolactină 
 11. Anti-HAV IgM*2) 
 12. Ag HBs (screening)*2) 
 13. Anti HCV*2) 
 14. Testare HIV la gravidă*1) 
 15. ASLO*1) 
 16. VDRL*1) sau RPR*1) 
 17. Confirmare TPHA*4) 
 18. Antigen Helicobacter Pylori*1) 
 19. Complement seric C3 
 20. Complement seric C4 
 21. IgG seric 
 22. IgA seric 
 23. IgM seric 
 24. IgE seric 
 25. Proteina C reactivă*1) 
 26. Factor rheumatoid 
 27. ATPO 
 28. PSA*1) 
 29. free PSA*6)

Microbiologie

Exudat faringian

 1. Examen bacteriologic exsudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
 2. Examen fungic exsudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)

Examen urină

 1. Urocultură *1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană

Examen materii fecale

 1. Examen coproparazitologic *1)
 2. Coprocultură *1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 3. Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
 4. Depistare hemoragii oculte *1)

Examene din secreții vaginale

 1. Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 2. Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Examene din secreții uretrale

 1. Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 2. Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Examene din secreții otice

 1. Examene din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 2. Examene din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Examene din secreții nazale

 1. Examene din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
 2. Examene din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)

Examene din secreții conjunctivale

 1. Examene din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 2. Examene din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Examene din colecție purulentă

 1. Examene din secreţii colectii purulente - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 2. Examene din secreţii colectii purulente - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

 1. Antibiogramă *5)
 2. Antifungigramă *5)

Examinări citologice

 1. Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1- 4 teste și se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci cand apreciaza necesar pentru
stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/ antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se decontează numai pentru valori determinate ale
PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, sectionare, colorare hematoxilin-eozina si diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală
cronică de rinichi, după caz.

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.

NOTA 3: Toate examinările histopatologice si citologice (cu exceptia testelor imunohistochimice) din pachetul de baza din ambulatoriu se efectueaza numai pentru probele recoltate in cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

NOTA 4: Investigațiile paraclinice - analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota de la punctul 1.2.1, respectiv nota de la punctul 1.2.3 din anexa 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției. Contravaloarea acestor investigații paraclinice se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Opinia ta

021 302 9434
Strada Matei Basarab 45, Bucharest 30671, Romania
Termeni si condițiiConfidențialitateCopyright © 2018 Veridia. Toate drepturile rezervate.
SEO monitor